Doubrava u Aše - hřbitov Doubrava

Informace

Navštíveno: 26. 4. 2020

Historie: Tento evangelický hřbitov byl založen pravděpodobně někdy v průběhu 19. století. Současná podoba hřbitova pak pochází z 1. čtvrtiny 20. století. V centru tohoto hřbitova se pak nachází márnice, která je slohově ovlivněna lidovou tvorbou a secesí. Nejvýznamnější osobou na tomto hřbitově je pak hraběnka Maria von Zedtwitz. Dodnes je pak tento hřbitov autentickým zachovaným evangelickým hřbitovem.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/hrbitov-13926647

Dojmy: Drobný, ale malebný hřbitov s márnicí v centru.

Mapa

a

Fotografie

×