Doubrava - dům čp. 1

Informace

Navštíveno: 10. 3. 2020

Historie: Tato vesnická uzavřená usedlost byla postavena v typickém Chebském lidovém slohu. Nejstarší stavbou této usedlosti je obytné stavení, která je přízemní stavbou, kde přízemí je z části zděné a z části roubené. Na toto přízemí pak navazuje rubený věnec, který je krytý sedlovou střechou a velmi bohatě hrázděným štítem. K tomuto stavení pak byly postupně vystavěny ostatní stavby, jako jsou stodoly, kolny a chlév. Na obytné stavení navazuje brána, na kterou navazuje hospodářská stavba, jež byla postavena v roce 1824. Tato hospodářská stavba je pak postavena jako přízemní zděná stavba krytá sedlovou střechou a bohatě zdobeným hrázděným štítem. V této podobě se pak tato nejstarší zachovaná usedlost této vsi zachovala do současnosti. V této usedlosti pak bylo otevřeno malé soukromé národopisné muzeum, kde se návštěvník seznámí s vybavením zdejších usedlostí v průběhu 18. 19. a 20. století.

Zdroj: https://skanzendoubrava.webnode.cz/skanzendoubrava/

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/venkovska-usedlost-15207597

Dojmy: Jedna z nejkrásnějších zachovalých usedlostí v této vsi.

Mapa

a

Fotografie

×