Cheb - smírčí kříž 0037

Informace

Navštíveno: 30. 1. 2019

Historie: Není známo kdy nebo kým byl tento smírčí kříž postaven, jisté je jen to, že se k tomuto smírčímu kříži váže pověst o tom, že se na tomto místě jedna dívka zabila druhou dívku ze žárlivosti srpem. Původně tento kříž měl dvě ramena, ale někdy mezi lety 1901 – 1926 přišel o jedno rameno. Postupem času byl tento kříž rozlomen, a tak jej členové spolku pro výzkum smírčích křížů, když jej objevili v roce 2004 dali dohromady. Samotný kříž má na výšku 110 cm na šířku 49 cm a tloušťku 20 cm.

Zdroj: http://smircikrize.euweb.cz/Ceska_Republika/Cheb/Maskov.html

Zdroj: http://encyklopedie.cheb.cz/administrace/soubory_varia/1526551909_cz_27__smirci_krize_v_chebskem_regionu.pdf

Dojmy: Zajímavý smírčí kříž, který se nachází u Chebu.

Mapa

a

Fotografie

×