Cheb - kašna se sochou Rolanda

Informace

Navštíveno: 28. 8. 2014

Historie: Původně se na tomto místě nacházela dřevěná kašna, která byla v roce 1523 nahrazena renesanční kamennou kašnou. Již v roce 1528 byla na kašnu umístěna dřevěná polychromovaná socha, kterou vytvořil malíř Mathes. Tato socha ozbrojence byla vysvěcena jako socha sv. Martina, ale dostalo se jí lidového pojmenování Mart-Barth-Tischler. Což znamená truhlář Martin Barth, kterému tato socha byla podobná. Tato dřevěná socha zde nevydržela dlouho a již v roce 1591 byla nahrazena novou kamennou sochou, kterou vytvořil sochař Wolf Henff. I tato socha však získala své lidové pojmenování, a to podle jistého Wastla. Tato socha ale již symbolizovala Rolanda, který je symbolem města a symbolem tržních práv. Postupem času socha sešla, a tak byla v roce 1966 restaurována sochařem Jožkou Antkem a následně v roce 1981 nahrazena kopií, kterou vytvořil sochař J. Živný. Originál této sochy byl pak přenesen do městského Chebského muzea, kde se nachází do současnosti.

Zdroj: http://encyklopedie.cheb.cz/cz/encyklopedie/kasna-se-sochou-rolanda

Dojmy: Krásná kašna s detailní malebnou sochou.

Mapa

a

Fotografie

×