Cheb - dům Limbeck

Informace

Navštíveno: 30. 1. 2019

Historie: Tento dům byl vystavěn někdy v průběhu středověku buď v gotickém či v renesančním slohu podle plánů pro mě neznámého autora. Prvním známým majitelem tohoto domu je v roce 1531 Peter Reichenauer, kterého vystřídal v roce 1539 Michael Schneider. Po tomto muži vlastnil tento dům Linhard Multz v roce 1542, jehož rodina vlastnila dům až do roku 1579, kdy přešel dům na zetě Georga Multze, a to na Wolfa Fritscheisen von Eisenberg. V roce 1645 získal tento dům plukovník Melchior Adam von Moser. Posledním majitelem tohoto domu z tohoto rodu byl Christof Maxmilian von Moser, který jej dne 14. května 1670 prodal Johannu Friedrichovi Wincklerovi von Heimfeld. Tento muž pak tento dům prodal dne 29. května 1671 Anně Lukretii Schlentzin. Následně v roce 1674 zakoupil tento dům hejtman Peter Johann von Bigatto. Rod Bigattů vlastnil tento dům, který postupně chátral až do dne 14. listopadu 1747, kdy byl prodán radnímu Johannu Adamu Limbecku, po kterém tento dům nese své současné jméno. Právě tento muž nechal někdy v době kolem roku 1780 tento dům barokně obnovit a upravit. Tímto krokem získal tento dům svůj současný vzhled. Potomci tohoto muže pak drželi až do dne 25. července 1824, kdy jej Barbara svobodná paní von Schneeburg, jej přenechala manželům Matthäusovi a Evě Krämlingovým. Ti jej dne 5. ledna 1858 prodali Vincenzu a Anně Krausovím, kteří jej nakonec prodali dne 15. prosince 1869 Josefu Karlu Ertlovi. Jaká je další historie tohoto domu je pro mě neznámé, ale jisté je, že v letech 1999 a 2001 byl tento krásný barokní dům restaurován restaurátorem Jaroslavem Šindelářem.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/mestansky-dum-20579711

Zdroj: http://encyklopedie.cheb.cz/cz/encyklopedie/dum-limbeck

Dojmy: Krásný barokní nárožní dům, který se nachází na zdejším náměstí.

Mapa

a

Fotografie

×