Cheb - Čertova věž

Informace

Navštíveno: 14. 1. 2019

Historie: Tato věž byla postavena spolu se středověkým gotickým opevněním jako jeho součást. Těchto gotických věží mělo opevnění celkem 52, ale jen tato jediná se zachovala ve své původní gotické podobě do současnosti. Tato věž získala postupem času své jméno Teufelsturm, které bylo nesprávně v roce 1945 přejmenováno na Čertovu věž, ačkoliv jméno té věže odkazuje na jméno Chebského purkmistra Teufla. Věž so pak zachovala do současnosti svůj původní gotický vzhled se střílnami a mohutnými gotickými zdmi.

Zdroj: https://www.historickasidla.cz/filemanager/files/185577.pdf

Zdroj: https://chebsky.denik.cz/zpravy_region/veze_cheb_misto20070622.html

Dojmy: Krásná středověká gotická obraná věž.

Mapa

a

Fotografie

×