Cheb - Boží muka

Informace

Navštíveno: 14. 1. 2019

Historie: Tato krásná unikátní boží muka byla vytvořena v pozdně gotickém slohu v roce 1512, jak dokládá datovaný letopočet. Co se týká sloupu božích muk, tak ten je vytvořen v románském slohu. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války přestala boží muka být udržována a původní obrázky světců byly zničeny. Tak do těchto božích muk vytvořil místní kronikář Jindřich Josef Turka mezi lety 2009 a 2014 nové obrázky, které byly do těchto božích muk umístěny.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/bozi-muka-20229217

Dojmy: Krásná a unikátní boží muka, která přežili i rušnou druhou polovinu 20. století.

Mapa

a

Fotografie

×