Božetín - tvrz Božetín

Informace

Navštíveno: 8. 6. 2019

Historie: O této tvrzi se nedochovaly žádné písemné prameny. Vznikla pravděpodobně na přelomu 13. a 14. století, kdy vesnice patřila klášteru ve Waldsassenu. Stavitelem mohl být některý z klášterních služebníků, který spravoval okolní panství. Tvrz zanikla nejspíše v 15. století. Z tvrze se zachovalo okrouhlé tvrziště o průměru 16 metrů. Obepínal ho vodní příkop široký až 15 metrů, do kterého se zřejmě napouštěla voda ze sousedního malého rybníka. Po zániku tvrze se na jejím místě pásl dobytek a později na něm byla postavena stavba, která zanikla někdy po roce 1900. Jihozápadní okraj tvrziště byl narušen těžbou zeminy a celé tvrziště je ohroženo zemědělskou činností na sousedním poli.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%BEet%C3%ADn_(tvrz)

Dojmy: Krásně zachované tvrziště, které je ale silně zarostlé vegetací.

Mapa

a

Fotografie

×