Božetín

Informace

Navštíveno: 8. 6. 2019

Historie: Božetín (německy Fasattengrün) je malá vesnice nacházející se asi 2,5 km na severozápad od Nového Kostela. První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1185 a nachází se v konfirmační listině majetku kláštera ve Waldsassenu vydané papežem Luciem III. Vesnice patřila ke klášternímu majetku od druhé poloviny dvanáctého století do roku 1348, kdy připadla zpět koruně. Z hlediska typu zástavby se jedná o krátkou jednořadou (tzv. chebskou) lánovou ves. Již v roce 1444 patřila tato vesnice pod správu panství Křižovatky. V roce 1530 byl v této vesnici zprovozněn první vodní mlýn. Od roku 1697 pak tato vesnice začala spadat svou farou pod Nový Kostel. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se tato vesnice stala samostatnou obcí a svou samostatnost si udržela až do roku 1961, kdy se stala součástí obce Nový Kostel, kam spadá do současnosti. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo celkem 32 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%BEet%C3%ADn_(Nov%C3%BD_Kostel)

Zdroj: http://www.novy-kostel.cz/okoli/bozetin/

Dojmy: Maličká vesnička, ve které se nachází pozůstatky tvrze.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_5159