Beranov - dům čp. 1

Informace

Navštíveno: 3. 8. 2019

Historie: Tento malebný vesnický klasicistní dům byl vystavěn nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachycena na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být samozřejmě i starší. Stavení neprodělo téměř žádné vnější změny, a tak si dodnes zachovalo svůj původní vzhled, kdy je viditelná hlavně obytná stavba a vjezdová brána.

Dojmy: Bohužel jsem o tomto stavení nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×