Beranov

Informace

Navštíveno: 3. 8. 2019

Historie: Beranov (německy Böhmisch Borau) je malá vesnice nacházející se asi 3,5 km na severovýchod od Teplé. První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1233, kdy je připomínán jako příslušenství premonstrátů kláštera Teplá. Držení vesnice premonstrátům potvrdil roku 1273 papež Řehoř X. Zástavba usedlostí byla soustředěna po obvodu malé podkovovité návsi s rybníkem. Jižní strana návsi byla nezastavěna. Později bylo postaveno několik domů na jihovýchodním okraji vesnice. Ve 20. století byla zastavena i jižní část návsi. Vesnice značně utrpěla za husitských válek a také v období třicetileté války. Za švédských válek měl na přelomu srpna a září roku 1647 v Beranově svůj štáb generál Wrangel. Se svými vojsky vyplenil roku 1647 Tepelsko, mnoho okolních obcí bylo zničeno. Připomínají je jen drobné stopy zdí v terénu a několik pomístních názvů. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se tato vesnice stala samostatnou obcí. Po druhé světové válce a odsunu německého obyvatelstva došlo jen k částečnému dosídlení a vesnice stagnovala. Zástavba prořídla, část domů byla demolována. Nevznikly zde však žádné rušivé novostavby a urbanistický prostor tak zůstal díky údržbě původních stavení zachován. To mělo za následek to že v roce 1975 se stala tato vesnice součástí města Teplá, kam spadá do současnosti. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo celkem 29 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Beranov

Dojmy: Maličká vesnička, která se dodnes zachovala svůj původní ráz.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_6042
IMG_6044
IMG_6046
IMG_6052
IMG_6059
IMG_6038