logo prehis.cz Cestování Okres Sokolov Těšovice Těšovická tvrz

Těšovice - usedlost čp. 9

Informace

Navštíveno: 1. 11. 2016

Historie: Původně zde stál statek franckého typu, ze kterého se dochovala pouze zčásti zděná, zčásti roubená stodola s hrázděním. Tento statek je již zachycen pravděpodobně na mapě I. vojenského mapování z let 1764 - 1768, z čehož vyplívá že stodola pochází nejpozději z poloviny 18. století, ale může být i starší. Zbylé dvě budovy byli strženy a nahradily je ve 2. polovině 19. století budovy zděné, které měli hrázdění anebo byli pokryty bedněním. Následně pak stavení prodělali pravděpodobně klasicistní přestavbu na přelomu 19. a 20. století, díkyž čemu obytné stavení získalo svůj současný vzhled. Nyní však původní vzhled si zachovává jen stodola a půdorys franckého dvora.

Zdroj: http://www.etnofolk.eu/hu/node/1574

Dojmy: Velmi neobvyklé roubené stavení, škoda že se nedochoval ve stejném stylu i zbytek.

Mapa

Fotografie

×