logo prehis.cz Cestování Okres Sokolov Týn Tvrz

Týn - dům čp. 19

Informace

Navštíveno: 25. 2. 2017

Historie: Stavení je postaveno kousíček pod Tvrzí, která se zde rozkládala a je doložena archeologickými vykopávkami. Stavení bylo vystavěno někdy v 1. polovině 19. století a je typickým příkladem Krušnohorské architektury. Popis stavení si zde dovolím citovat:

"Volně stojící objekt obdélného půdorysu s celým patrem a štítem hrázděným. Střecha je sedlová, krytá eternitovými šablonami. Hlavní průčelí je v přízemí s jedním novodobým, trojdílným oknem uloženým ve špaletě, dvěma vstupy bez dveřních rámů a malým oknem mezi nimi. První vstup umístěn na ose domu je prostý s kovovými dveřmi s viditelným nýtováním. Druhý, pravý vstup vedoucí do hospodářské části domu je také prostý, dveře jsou kovové, s viditelným nýtováním a původním kováním. Nad nimi je nízký světlík členěný na tři obdélníková pole, osazen skly přímo do zdiva bez rámu. První patro má tři okenní osy s obdélnými lícujícími okny, otevíravími ven, z čehož první okno je čtvercové, dělené v horní polovině. Štítové průčelí s má dvě nesouměrné okenní osy. V přízemí jsou dvě novodobá, obdélná okna uložená ve špaletě. V prvním patře jsou okna dvoukřídlá, nesouměrně uložená na osu domu. V podkrovním patře jsou okna téměř čtvercová, jednokřídlá. Ve vrcholu štítu je jedno malé jednokřídlé okno. Okna celého objektu se postupně, po patrech zmenšují směrem k hřebeni. Malé okno mezi vstupy a okna v hrázděné části objektu jsou lícující, otevíravá ven. K zadnímu štítovému průčelí jsou přistaveny dvě garáže, z čehož první slouží též jako terasa. Vstup na ní, opatřený stříškou, je z prvního, hrázděného patra objektu. Štít je tu krytý eternitovými šablonami. Vnitřní dispozice objektu je zachována v původní podobě, stropy jsou trámové."

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/venkovsky-dum-15287810

Dojmy: Krásný domeček, škoda jen že se člověk nepodívá dovnitř.

Mapa

Fotografie

×