logo prehis.cz Cestování Okres Sokolov Svatava pomník koncentračního tábora Svatava přádelna česané příze

Svatava - pomník obětem válek

Informace

Navštíveno: 25. 2. 2017

Historie: Tento pomník obětem 1. a 2. světové války byl pravděpodobně vytvořen pro mne neznámím umělcem pravděpodobně v průběhu 90. let 20. století, či na počátku 21. století. Vztyčený leštěný kámen, stojící před kostelem, na kterém je vyryt nápis:

PAMÁTCE

OBĚTEM

I. A II.

SVĚTOVÉ

VÁLKY

Dojmy: Malý kámen do kterého je tesaný nápis.

Mapa

Fotografie

×