logo prehis.cz Cestování Okres Sokolov Sklená

Sklená - kaple sv. Vojtěcha

Informace

Navštíveno: 6. 5. 2017

Historie: Kaple sv. Vojtěcha byla vybudována v barokním slohu v letech 1718 – 1722, nechala ji vybudovat vdova po mlynáři Pavlu Dotzauerovi Marie Rosina. V roce 1909 byla ke kapli přistavěna předsíňka. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války započala kaple chátrat. Na počátku 21. století zničily vandalové původní dveře kaple. Následně v letech 2000 – 2001 prošla kaple opravou věžičky a střechy. Popis kaple si zde dovolím citovat:

„Jedná se o drobnou jednolodní stavbu na obdélném půdoryse s přístavbou předsíně, která mírně předstupuje před pravé boční průčelí. Loď je zděná z lomového kamene, předsíň je cihelná. Kaple je kryta sedlovou střechou s valbou nad závěrem a menší sedlovou střechou nad přístavbou kolmo posazenou k lodi. Na střechu předsíně je nasazena osmiboká zvonová věžička s cibulovou bání. Věžička je završena latinským křížem. Vstup do kaple je z levého průčelí do předsíně. Z předsíně je vstup vřetenovým schodištěm do zvoničky v patře a původním vstupem přímo do lodi kaple. Tento vstup je orámován barokním ostěním s uchy a s donátorským nápisem: PAULUS DOZAUER ANNO 1722.. Interiér kaple je osmiboký se zkosenými rohy, do nichž jsou vloženy malé niky. Dochována je zděná menza oltáře, stejně jako původní vnitřní dveře do kaple s krabicovým zámkem. Loď je zastropena plochostropě s výrazným fabionem a se štukovým zrcadlem. V zrcadle je jednoduchá výmalba představující hvězdnou oblohu.“

Zdroj: http://www.farnostkraslice.estranky.cz/clanky/kostely---kirchen/kaple-sv.votecha-kraslice-glasberg.html

Dojmy: Kaple je v době mé návštěvy velmi poškozená což je škoda.

Mapa

Fotografie

×