logo prehis.cz Cestování Okres Sokolov Podstrání pomník obětem Pochodu smrti

Podstrání - zaniklá obec Čistá

Informace

Navštíveno: 26. 3. 2017

Historie: První písemná zmínka o tomto význačném městě pochází z doby osidlování tohoto kraje německými osadníky v průběhu 12. a 13. století. V tomto regionu se první osadníci objevily mezi lety 1150 – 1200. Nejstaršími majiteli tohoto panství byli Páni z Riesenburka, bratři Boreš a Slavko, kteří jej vlastnili v 1. polovině 13. století. V roce 1350 jsou oba Páni zmiňováni jako majitelé, již v té době byla ve zdejší době rozšířena těžba nerostů. Kolem roku 1350 získává zdejší léno rod Leuchtenbergů, který žádal jejich rodné Franky, aby osídlily zdejší oblast, a tak sem přibyli další osadníci. V roce 1370 se objevuje první zmínka Leuchtenberských lenních knihách o vsi Lauterbach (čistá), kdy ji Riesenburkové prodali. V roce 1495 získal Šebestián Pluh do svého vlastnictví hrad Bečov a následně i všechny okolní vsi spolu s vesnicí Čistá. V roce 1502 v lenních knihách města Čistá je jako majitel zapsán Januš Pluh z Rabštejna, který byl ve své době jedním z nejbohatších mužů v Čechách. Po porážce protestantské ligy 24. dubna 1547 v bitvě u Mühlbergu, král Ferdinand I. zkonfiskoval Bečovský majetek rodu Pluhů a na Kašpara Pluha byla vpsána odměna ve výši 5 000 tolarů, ale ten uprchl do Saska. V roce 1547 hned císař Ferdinand I. propůjčil majetek města čistá rodu Pánů ze Štampachu. Následně ale městečko čistá roku 1549 získalo město Loket. Dne 20. června 1551 bylo městečko povýšeno na královské horní město a spadalo pod Vrchní Horní úřad v Horním Slavkově. Tímto krokem se město stalo jedním z nejvýznamnějším z měst v království.

Dne 10. října 1552 získalo město vlastní znak, pečeť a puncovní znak. Následně dne 11. listopadu 1772 zachvátilo město obrovský požár, při kterém shořela většina budov, spolu s kostelem, farou a radnicí. V roce 1775 byl znovuvybudován kostel sv. Michaela. Jen aby v roce 1895 vypukl další velký požár, který ale spálil menší část města nežli požár předcházející. Další požár pak udeřil dne 28. srpna 1903. V roce 1917 byli zrekvírovány zdejší zvony válečné účely. V roce 1926 pak vesnice získala zvony nové. V roce 1938 bylo město připojeno k Německu. To byl pomalu začátek konce zdejšího města. Po 2. světové válce došlo v roce 1946 k odsunu německého obyvatelstva, a následně v letech 1948 – 1954 vznikl ve zdejším kraji vojenský sektor prameny, a naše udatná československá armáda si ze zdejšího města udělala cvičný terč. Postupnou likvidaci města zachycuje dochovaný armádní dokument pod jménem Boj o Osadu.

Zdroj: http://www.slavkovsky-les.cz/obce-slavkovskeho-lesa/mesto-litrbachy/

Dojmy: Dříve celkem velká obec, dnes ji připomíná jen občas nějaký sklep a stromy. Toto městečko je zachycena ve válečném dokumentu pro československou armádu Boj o Osadu, kde je městečko systematicky ničeno.

Mapa

Fotografie

×