logo prehis.cz Cestování Okres Sokolov Oloví dům eč. 2 kaple sv. Josefa

Oloví - kaple Nejsvětější Trojice

Informace

Navštíveno: 6. 5. 2017

Historie: Na šibeničním vrchu tyčícím se nad městem Oloví stojí zajímavá kaplička, která byla postavena ze strusky a byla tím vytvořena umělá jeskyně. Zdejší kaple vznikla díky události, kterou si zde dovolím citovat:

„Starý, důstojný mistr pekařský Franz Josef Pinhack chodil denně v pozdním odpoledni přes (Scheibenberg) ke kapli sv.Josefa a pokračoval cestou k místu, kde dnes stojí jeskyně, zpět domů. Při jedné takové procházce ho překvapila velmi silná bouře, hledal proto útočiště pod borovicí. Blesk udeřil nejen před ním, ale i vedle něho i za ním. Mistr pekařský se modlil a sliboval, že na tomto místě zavěsí svatý obraz, jestliže se zdráv vrátí domů. Doma se již rodina podivovala nad dlouhou nepřítomností jmenovaného a často ho vyhlížela. Když Pinhack dorazil domů, vypravoval o nepohodě a o svém slibu. Slovo dodržel a na strom, pod kterým našel ochranu, připevnil obraz Nejsvětější Trojice. Později zde bylo postaveno i několik dřevěných laviček. Mnozí, kteří tudy procházeli, se zde zastavili k tichému rozjímání. Místo bylo stále častěji navštěvováno. Pro město Oloví (Bleistdt), obce Libnov (Liebenau), Dolina (Loch), Krajkovou (Gossengrün) a Hřebeny (Hartenberg) se stalo místo malým poutním místem.“

Kaple byla vystavěna mezi lety 1915 – 1917. Původně na nápadu a následně na práci začali pracovat farář Marck se štukatérem Fischerem. Za krátko byl bohužel Fischer odveden na frontu, a tak na ní pracoval pan farář s několika věrnými. Když se z fronty na povolenku vrátil Fischer hned vypomohl radou a zkušenostmi. Celá kaple byla vybudována ze strusky ze zdejší sklárny. Bohužel Fisher dokončenou kapli nikdy neviděl, protože zemřel na bojišti dne 28. září 1915 u Tarnopolu.

Zdroj: http://www.farnostkraslice.estranky.cz/clanky/kostely---kirchen/kaple-grotte-olovi.html

Dojmy: Velmi netypická kaplička, která je postavena ze struzky.

Mapa

Fotografie

×