logo prehis.cz Cestování Okres Sokolov Oloví kašna pomník obětem 1. světové války

Oloví - kostel sv. Archanděla Michaela

Informace

Navštíveno: 6. 5. 2017

Historie: První písemná zmínka o pravděpodobně renesančním kostelu v Oloví je z roku 1524 v době, kdy se stalo Oloví královským horním městem. Kostel byl ovšem nedostačující, z finančních důvodů se však s jeho přestavbou začalo až roku 1597. Přestavba byla dokončena roku 1603. Původně katolický kostel se za protestanské reformace stal luteránským. Evangelickým zůstal do roku 1624, do počátku protireformace v Oloví a až do 1650 zůstal bez duchovního. Prvním katolickým farářem se stal člen dominikánského řádu páter Wilsbach a obyvatelé Oloví se vrátili ke katolické víře. Roku 1679 získal kostel novou věž s hodinami. Kostel byl několikrát opravován a roku 1894 se začalo uvažovat o stavbě nového. Roku 1898 byl starý kostel zbourán pro svou zchátralost. Nový kostel byl následně postaven v letech 1901 – 1902 v novogotickém slohu architektem Emilem Litkou podle plánů pražského architekta Rudolfa Vomáčky. Uvnitř tohoto kostela jsou varhany z roku 1668, dále je zde nejvýznamnější památka, a to gotická socha patřící do okruhu krásných madon z 15. století. Dnes se již ale neví jak nebo odkud se sem dostala. Kostel byl farním až d roku 1966, poté spadal pod Krajkovou, následně Jindřichovice, a nakonec pod Kraslice. Na počátku 21. století byl kostel v havarijním stavu, a tak se objevují pokusy o jeho opravu, jako například proběhla oprava střechy kostela. V zídce pod kostelem se nachází dva náhrobky, které zde jsou jako památka na původní hřbitov. Náhrobky jsou velmi staré, ale nedokážu říci jak moc, ale typuji že budou renesanční.

Zdroj: http://naucnastezka-olovi.cz/?page_id=154

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Michaela_archand%C4%9Bla_(Olov%C3%AD)

Dojmy: Velmi pěkný kostel, který by chtěl malinko údržby. ve zídce pod kostelem se nachází 2 staré náhrobky.

Mapa

Fotografie

×