logo prehis.cz Cestování Okres Sokolov Nové Sedlo Křížový kámen 0128

Nové Sedlo - pomník padlím 1. a 2. odboje

Informace

Navštíveno: 26. 12. 2016

Historie: Tento pomník vznikl pravděpodobně v průběhu 2. poloviny 20. století, či na počátku 21. století jako vzpomínka na oběti 1. a 2. světové války. Pomník je ve tvaru kvádru, na kterém je krychle, na níž je český erb. Kvádr je postaven na dalším kvádru, kam je vyryt nápis:

PAMÁTCE PADLÝM

I.ODBOJE 1914-1918

II.ODBOJE 1938-1945

A VŠEM UMUČENÝM NACISMEM

Dojmy: Vysoký sloup, který stojí v malém parčíku.

Mapa

Fotografie

×