logo prehis.cz Cestování Okres Sokolov Lítov pomník obětem 2. světové války

Lítov - Zámek Lítov

Informace

Navštíveno: 18. 4. 2017

Historie: Barokní zámek nechal vybudovat kolem roku 1766 tehdejší majitel zdejšího panství Adam Löw. Od poloviny 19. století sloužil zámek již jen jako sídlo správce panství. Po odsunu německého obyvatelstva začal zámek chátrat, avšak nyní zde sídlí několik firem, které zámek pěkně zrenovovali. Popis zámku si zde dovolím citovat:

“Je to obdélná dvouposchoďová budova s valbovou střechou a věžičkou (lampiónem) s cibulkou uprostřed, s podstřešními mansardami s římsami, volutami a barokními okny. Hlavní vnější stěny jsou zdobeny půloobloukovými římsami a lizénami.”

Zdroj: http://www.hrady.cz/index.php?OID=467&PARAM=11&tid=8937

Dojmy: Zajímavý zámeček, ale bohužel je součástí soukromého pozemku.

Mapa

Fotografie

×