logo prehis.cz Cestování Okres Sokolov Loket sloup se sousoším Nejsvětější Trojice smírčí kříž 0137

Loket - Smírčí kříž 0136

Informace

Navštíveno: 7. 7. 2014

Historie: Tento smírčí kříž je postaven na malém nádvoří na hradě Loket spolu s křížem č. 0761 a vystavenými kamennými koulemi. Původně stál tento kříž v Rooseveltově ulici u katova domu, kde symbolizoval spravedlnost a katovské řemeslo z tohoto důvodu byl i vztyčen. Ale následně byl přesunut do věže Loketské radnice, a poté na současné místo. Popis kříže si zde dovolím citovat:

„Jedná se o kruhovou stélu, která je vskutku profesionálním kamenickým dílem. Podle slohových prvků bychom ji mohli zařadit do období pozdní gotiky. Lze tak soudit podle prosekaných kruhových segmentů, které svým ztvárněním připomínají kružbu gotických oken. Stéla byla zlomena a poté znovu opravena pomocí cementové malty. Toto poškození je dodnes velmi patrné. Na čelní straně stély lze tušit znamení meče a šibenice. „

Zdroj: https://www.cz-milka.net/smirci-krize/0136-loket-(sokolov)/

Zdroj: http://smircikrize.euweb.cz/Ceska_Republika/Loket.html

Dojmy: Krásně zpracovaný smírčí kříž. Škoda že již je v podstatě nečitelný.

Mapa

Fotografie

×