logo prehis.cz Cestování Okres Sokolov Loket kaple Panny Marie kašna

Loket - kaple sv. Anny

Informace

Navštíveno: 8. 4. 2017

Historie: Kaple sv. Anny byla vystavěna v pozdně barokním slohu roku 1744 před bývalou branou do města Loket. Kaple byla vystavěna z vděčnosti, protože tou dobou obléhala francouzská vojska Loket, a při Svatoannenské pouti 26. července 1742 toho nevyužily a město nevydrancovali. Občané byli vděční, a tak postavili kapli, jež zasvětili sv. Anně o které věřili že je zachránila. Po odsunu německého obyvatelstva po konci 2. světové války přestala být kaple udržována, a velmi rychle začala chátrat. Na počátku 21. století byli provedeny nejnutnější opravy a následně v roce 2012 byla kaple kompletně zrekonstruována.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/loket-kaple-sv-anny

Dojmy: Maličká kaple, která je zajímavá vzhledem. Škoda jen že není opraven i interiér.

Mapa

Fotografie

×