logo prehis.cz Cestování Okres Sokolov Loket hotel Bílí Kůň Kalcinační pec

Loket - hrad Loket

Informace

Navštíveno: 7. 7. 2014

Historie: První písemná zmínka o hradu Loket pochází z roku 1234, avšak hrad je pravděpodobně ještě o něco starší. Zdejší hrad byl vystavěn jako ochrana a opora českého království oproti Štaufskému Chebu. V roce 1337 získal hrad Loket práva královského města od Jana Lucemburského. Králové pobývali na hradě převážně za doby vlády Lucemburků, kdy při jedné návštěvě založil král Karel IV. Karlovy Vary. Hrad byl za celou dobu své existence několikrát upravován. Jedna z hlavních přestav proběhla ve 14. století. Z této přestavby se dochovala věž a starší část hradu.

Během husitských válek Loket zůstal katolickým a podporoval Zikmunda. Za to hrad loket byl obléhán husity, ale ubránil se jim. Když skončili husitské války, tak císař Zikmund v roce 1436 zastavil hrad i s městem kancléři Kašparu Šlikovi, který jej v době husitských válek podporoval. Šlikové si hrad udržely až do roku 1547, kdy jim jej král Ferdinand I. zabavil za účast ve stavovském povstání. Během třicetileté války hrad Loket podporoval evangelíky. V té době přesněji v letech 1613 – 1615 jej spravoval krajský hejtman Vít Werner z Rabic a po něm Matyáš Bernart Unruher. V roce 1621 dobil Loket bavorský generál Tilly, Následně v roce 1631 slíbili Loketští občané věrnost Sasům. To popudilo císaře, a tak hrad dobila císařská armáda a zůstala zde do konce války.

V roce 1648 byl hrad vypleněn Švédy. V roce 1663 byl hrad podle císaře zařazen mezi české hraniční pevnosti, a tak byl ještě více opevněn. Největší rána ale pro hrad i město byla ta, že v Lokti roku 1725 vypukl obrovský požár, který spálil téměř celé město. Následně koncem 18. století vznikla v podzemí hradu krajská věznice, která zde byla až do roku 1948. Zajímavostí je to že v té době bylo na hradě i veřejné muzeum. Na celém vzhledu hradu se nejvíce projevil románský sloh, gotika, ale i renesance. Poslední velká přestavba, která dala hradu nynější vzhled byla na začátku 19. století, kdy byl ještě přestavován na věznici. Tehdy byl zbourán původní románský palác. V současnosti je hrad udržovaný a celoročně přístupný návštěvníkům, i když si myslím že nejkrásnější je na podzim s výhledem na okolní kopce.

Zdroj: http://www.hradloket.info/historie/

Dojmy: Krásně opravený hrad, ve kterém je zajímavé muzeum a dva Smírčí kříže.

Mapa

Fotografie

×