logo prehis.cz Cestování Okres Sokolov Loket dům čp. 72/7 dům 75/13

Loket - dům čp. 73/9

Informace

Navštíveno: 8. 4. 2017

Historie: Zděný, řadový dům pozdně středověkého původu, postavený v 2. poloviny 15. století. Z té doby zachován vstupní portál s půlkruhovým záklenkem. Vstupní síň klenuta valeně, sousední místnost zaklenuta křížovou klenbou. Sklep gotický s kamennou valenou klenbou. Pozdně gotický portálek vstupu nese ve svorníčku reliéf vousaté lidské hlavy, symbol tzv. Zeleného muže. Zásadní úpravy domu byly provedeny v polovině 16. století, kdy byl přestavěn v renesančním stylu a další, již menší úpravy pak proběhly v 18. století. Poslední úpravy proběhly v letech 1927 a 1929 kdy bylo přistavěno 2. patro.

Zdroj: Naučná tabulka.

Dojmy: Zajímavý domek, zvláště ta hlavička.

Mapa

Fotografie

×