logo prehis.cz Cestování Okres Sokolov Loket dům čp. 42/34 dům čp. 62/16

Loket - dům čp. 59/5

Informace

Navštíveno: 8. 4. 2017

Historie: Tento hrázděný dům vyrostl na místě dvou gotických středověkých domů v období 2. poloviny 18. století v lidovém slohu. Stavení je postaveno pod hradem a dává okolním pozorovatelům představu o původní zástavbě tohoto města. Samotná adaptace průčelí pak pochází z roku 1932. Zde si dovolím citovat popis stavby:

"Dvoupatrový obytný a nárožní objekt zasahuje do ulice Pivovarské a Krátké. Přízemí má zděné a patra hrázděná, pouze část prvního patra je omítaná. Hlavní průčelí je o jedno a dvou okenních osách. Přízemí a první patro je omítané a nečleněné. Druhé patro je hrázděné a ukončené bohatě členěným hrázděným štítem. Boční fasáda do Krátké ulice je zalomena a hrázděná i v prvním patře. V přízemí je portál s oválným záklenkem a kamenným ostěním. Další vstup je po pravé straně od lomu průčelí. Střecha je sedlová a kryta bobrovkami. Pod jihozápadní částí je sklep a v pravém traktu se nachází přímé schodiště do patra. Místnosti v přízemí i patrech jsou plochostropé buď se záklopem nebo trámovými stropy."

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/mestsky-dum-20109496

Dojmy: Velmi zajímavý a dle mého názoru netypický dům. Podobných domů jsem moc neviděl.

Mapa

Fotografie

×