logo prehis.cz Cestování Okres Sokolov Loket dům čp. 18/62 dům čp. 29/42

Loket - dům čp. 19/1

Informace

Navštíveno: 8. 4. 2017

Historie: Dům je původně postaven v pozdně gotickém slohu v období středověku, následně prodělal roku 1884 novogotickou přestavbu, díky které získal novogotickou fasádou, kde jsou převážně prvky romantické anglické novogotiky. Dům je postaven na náměstí vedle současného domu mládeže. Zde si dovolím citovat popis stavby:

"Dům je nárožní, zděný, omítaný, dvoupatrový dům o 7 x 4 osách, s plochou valbovou střechou a nad vyšší částí sedlovou střechou pobitou plechem. Střed fasády do Zámecké ulice tvoří trojosý rizalit, převyšující o necelé patro hlavní římsu a je štítově zakončený. Obě fasády člení průběžné patrové podokenní římsy. Mezi nimi jsou v parapetech oken výplně se slepými kružbami. Mezi dvojicemi oken a na okoseném nároží procházejí lizény. Jsou na straně do náměstí a po stranách horního patra rizalitu přerůstající v hranolové věžičky s náznakem cimbuří. Mezi nimi obíhá konzolový vlys. Boční strana do dvorku při Zámecké ulici je doplněna v obou patrech dřevěnou pavlačí se záchody na překlenutých traverzách. Z dvorku do zámecké ulice je prostý segmentově zaklenutý vchod. Uvnitř v přízemí je většina místností zaklenuta nízkými segmentovými klenbami na traverzách. Chodba do Zámecké ulice je i vlevo. Při půloválném kamenném schodišti, vloženém do světlíku je zaklenuta zrcadlově. Vpravo od schodiště na dvorek je segmentová valená klenba. V patrech jsou prostory plochostropé. Sklepy mají segmentové cihelné klenby."

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/mestsky-dum-20131718

Dojmy: Bohužel jsem o této stavbě nenašel více informací.

Mapa

Fotografie

×