logo prehis.cz Cestování Okres Sokolov Královské Pořičí Smírčí kříž 0132 socha sv. Jana Nepomuckého

Královské Pořičí - Smírčí kříž 0968

Informace

Navštíveno: 8. 4. 2017

Historie: Klasický kamenný pravidelně opracovaný drobný kříž. Tento kříž není smírčím křížem v pravém slova smyslu, jedná se spíše o pamětní kříž, na kterém je vyryt kalich a letopočet 1673. Tento kříž tak připomíná úmrtí posledního zdejšího evangelického kaplana P.M.M.Rolka, který byl pochován v roce 1673. V roce 1998 byl nalezen u postranního vchodu na bývalý hřbitov u kostela, a byl přesunut na současné místo, kde stojí společně s kříži číslo 0129 a 0132.

Zdroj: http://www.smircikrize.cz/kralovskeporici.htm

Zdroj: http://smircikrize.euweb.cz/Ceska_Republika/Kralovske_Porici.html

Dojmy: Pěkný křížek, u kterého jsem se divil že může být tak starý.

Mapa

Fotografie

×