logo prehis.cz Cestování Okres Sokolov Královské Pořičí pomník obětem 1. světové války smírčí kříž 0129

Královské Pořičí - relikt Buštěhradské dráhy

Informace

Navštíveno: 8. 4. 2017

Historie: Buštěhradské dráhy byly založeny roku 1853 a byly pojmenovány podle malého městečka poblíž Kladna, kde se v té době nacházela panská zpráva. V 60. letech 19. století Buštěhradskou dráhu ohrožovala těžba levného uhlí ze severních Čech. A tak získala Buštěhradská dráha koncese na výstavbu železnice v západních a severních Čechách, kterou stavěla ve třech etapách. První byla vybudována roku 1870 dráha mezi Chebem a Karlovými Vary. Roku 1871 byla vystavená část druhá z Karlových varů do Ostrova, a poslední třetí úsek byl vybudován z Ostrova do Chomutova. V 70. letech 20. století bylo zjištěno že pod koridorem Buštěhradské dráhy je téměř 50 milionů tun uhlí, které stát za každou cenu potřeboval. A tak se začalo řešit jak přeložit Buštěhradskou dráhu někam jinam. V původním plánu byla naplánována stavba tunelu podél řeky Ohře skrz skálu. Jenže státní podniky neměly firmy, které by to udělali, protože všechny stavěli pražské metro. A tak v té době utratil Československý stát 1 miliardu korun, aby udělaly hluboký zářez do skály, tyčící se nad řekou Ohře, kudy pak vedly nové koleje. Slavnostní otevření přeloženého úseku proběhlo 29. května 1980.

Zdroj: http://www.sokolov-vychod.cz/index.php?oid=4108285

Dojmy: Z celé dráhy se dochoval akorát násep, který je například u nového hřbitova.

Mapa

Fotografie

×