logo prehis.cz Cestování Okres Sokolov Kynšperk nad Ohří základní škola

Kynšperk nad Ohří - Židovský hřbitov

Informace

Navštíveno: 16. 8. 2015

Historie: Kdy přesně v Kynšperku nad Ohří vznikla židovská komunita není jisté, jisté ale je, že když v březnu roku 1350 v Chebu byl židovský pogrom, tak většina židů se rozprchla do okolí. Ovšem se již neví, jestli posílala již existujících komunitu v Kynšperku, anebo ji založila. Další zmínky o židovské komunitě chybí až do období třicetileté války. Na počátku 20. století se většina židovské komunity odstěhovala z Kynšperka nad Ohří. Židovský hřbitov, který leží na zámeckém vrchu byl založen někdy v průběhu 17. století. Právě v tomto areálu, je nejlépe dochovaný hradní val se dvěma příkopy, jelikož hřbitov je v těsném sousedství původního hradu. V dolní části příkopu se nachází nejstarší náhrobky, v horní části valu pak jsou náhrobky nejmladší, které většinou pochází z 2. poloviny 19. století a počátku 20. století. Když v listopadu 1938 proběhla takzvaná Křišťálová noc, tak fašističtí fanatici poškodili tento hřbitov. Poslední pochovaným židem zde byl akademický malíř a grafik Fritz Lederer (1878 - 1949). Mezi lety 1987 - 1989 se postaral Klub přátel okresního muzea v Sokolově o velmi nutnou údržbu tohoto hřbitova, kdy byl hřbitov očištěn a poshazované náhrobky byly znovu vztyčeny.

Zdroj: http://www.kynsperk.cz/mesto/pametihodnosti/zidovsky-hrbitov/

Dojmy: Pěkně udržovaný hřbitov, na který jsem se bohužel nedostal.

Mapa

Fotografie

×