logo prehis.cz Cestování Okres Sokolov Kynšperk nad Ohří Evangelický kostel Vykupitele hrad Kynšperk

Kynšperk nad Ohří - Fara

Informace

Navštíveno: 18. 4. 2017

Historie: Barokní fara stojí u náměstí, poblíž kostela Nanebevzetí Panny Marie. Vedle fary se nachází soška Panny Marie, která byla vztyčená roku 1713, na popud donátorky Cathariny Barbary Pergler jejíž erb je umístěný na v podstavci sochy. Budova fary byla vybudována v barokním slohu někdy v 1. polovině 18 na místě, kde se nacházeli a nacházejí gotické sklepení. století. Následně v roce 1878 ji přestavěl kynšperský stavitel Kašpar Jäger v neogotickém stylu, ale budova i tak zůstala více barokní. Popis fary si zde dovolím citovat:

“Patrová budova na obdélníkovém půdoryse situovaná kolmo k západnímu průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie. Má sedlovou střechu krytou bobrovkami. Uliční průčelí má devět okenních os, v patře devět oken, v přízemí v prostřední ose místo okna vchod. Severní štítové průčelí v obou patrech členěn dvěma oken. osami. Ve spodní části štítového průčelí pásová bosáž s plastickými nárožními pilastry. Průběžná podokenní, profilovaná římsa mezi příz. a patrem. Mezi pravoúhelnými okny severního štítového průčelí je obdélný štukový rám a v něm znak řádu křížovníků s červ. hvězdou. Většina místností je plochostropých, v patře zachovány křížové, polopilířkovité klenby. Budova je podsklepena valeně klenutými prostorami ve třech subteréních úrovních, sklepy přesahují půdorys fary směrem ke kostelu. “

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/fara-20575493

Dojmy: Jednoduchý objekt, u kterého jsem bohužel nenašel dobu vzniku sklepení pod ním.

Mapa

Fotografie

×