logo prehis.cz Cestování Okres Sokolov Horní Slavkov kostel sv. Anny muzeum Hornictví

Horní Slavkov - kostel sv. Jiří

Informace

Navštíveno: 7. 5. 2016

Historie: Nejcennější pamětihodností Horního Slavkova, nebo alespoň se nachází mezi těmi nej, je gotický pevnostní kostel sv. Jiří. Kostel byl je poprvé zmiňován v roce 1380, ale v některých pramenech dokonce již v letech 1242. Současný vzhled kostela ale pochází až přestavby, která proběhla v letech 1517 - 1520, kterou inicioval Kašpar Pluh z Rabštejna, stavitel je z kronik neznámí, jednalo se údajně o nějakého mistra Hanse s tovaryši. Kostel prošel ještě v 18. století přestavbou, ale ta již nebyla tak významná, aby narušila vzhled kostela.

Kostel měl původně tři věže, z toho nyní má jen jednu. Kdy byla stržena první věž, o tom nejsou nikde zmínky. Za to druhá věž, ta byla od 16. století neustále opravována z důvodu nestability podloží, až nakonec roku 1739 byla snížena na výšku zbytku kostela, takže dnešní pozorovatel si může všimnout, kde přibližně stála.

Původní kostel však obranou funkci neplnil, jelikož to středověký křesťanský řád zakazoval. Avšak v období husitství se na kostely a na jiné sakrální stavby začalo nahlížet trochu jinak, a tak započala přestavba kostela, kdy byl vybaven dnes tak typickými střílnami, a zesílenou hřbitovní zdí, která nahrazovala chybějící městské hradby. Taktéž zdi kostela byli silně zesíleny.

Nikdo však nedokáže říct, proč byl kostel vybudován na takhle nevýhodné strategické pozici. Starší badatelé říkávali že kostel stojí na místě nějaké původní sakrální stavby, ale roku 2001 - 2004 zde probíhal velmi rozsáhlý archeologický průzkum, který nepřinesl žádné výsledky a tedy to co hlásali starší badatelé bylo vyloučeno.

V době mé návštěvy procházel kostel intenzivní rekonstrukcí, takže byla přístupná jen věž. Tudíž jsem rád že se kostel pomalu vrací k životu.

Zdroj: http://www.turistika-hornislavkov.cz/cz/goticky-pevnostni-kostel-sv-jiri

Dojmy: Velmi zajímavý a netypický kostel.

Mapa

Fotografie

×