logo prehis.cz Cestování Okres Sokolov Horní Slavkov dům čp. 66 dům čp. 396

Horní Slavkov - dům čp. 214

Informace

Navštíveno: 7. 5. 2016

Historie: Zděný patrový dům je postaven ve stylu goticko-renesančním a byl postaven pravděpodobně v roce 1520. Z gotických prvků lze vidět hlavně hrotitý portál, který je ve vrcholu sedátkový, s přetínanými pruty.

Popis domu: "Dvoupatrový, podsklepený, zděný, frontový, obracel se hladkým průčelím do úzké uličky. Dnes původní okolní domy zbourány. Patro o 5 okenních osách, s pravoúhlým vyžlabeným kamenným ostěním a podokenními profilovanými římsami, odděluje od druhého patra s 5 okny s podokenními římsami, jednoduchá patrová římsa se zešikmeným horním okrajem. Probíhá nad okny a chrání je před deštěm. Druhé patro zakončeno profilovanou podstřešní římsou. Strmá sedlová střecha je kryta keramickou krytinou - bobrovkama, dříve dřevěným šindelem. Je prolomena 3 malými pultovými vikýři. V ose přízemí portál, po jeho stranách byla půlkruhem zaklenutá okna, se štukovým ostěním a podokenními římsami. Dnes pravoúhlá okna, snad v původních otvorech. Kamenný gotický hrotitý portál (1520), ve vrcholu s oblými přetínanými pruty. V ostění portálu jsou prolomeny niky, nabíhající dole v konsolová sedátka, spočívající na šroubovitě kanelovaných podstavcích. Stříšky zdobí emblémy s kamenickými značkami. Na stříšky nasedají šrobovité patky, z nichž vybíhá po dvou prutech, bohatě profilovaných. Jedna dvojice prutů jde kolmo vzhůru, druhá dvojice se přetíná ve vrcholu portálu, vyplněném rozetnutým štítem. Portálem se vchází do průchodu s 6 poli křížové hřebínkové klenby, k portálu přiléhají vpředu komory, zaklenuté křížovými hřebínky s meziklenebním hřebínkem, vzadu komora s valenou klenbou. Vlevo se z průchodu vstupuje segmentem ukončeným portálem s vyžlabeným kamenným ostěním na dřevěné lomené schodiště do patra. Horní síň je krytá trámovým stropem. V patře zachován portál s kamenným ostěním. V ostatních místnostech vesměs rovné podhledy."

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/skola-14494299

Dojmy: Velmi zajímavý dům, divím se že vydržel stát tak dlouho.

Mapa

Fotografie

×