logo prehis.cz Cestování Okres Sokolov Hrušková pomník Vojenské přísahy

Hrušková - zaniklá ves Milíře

Informace

Navštíveno: 17. 11. 2017

Historie: Maličká vesnička, která se od jakživa jmenovala Kohling (Milíře), je v současnosti vesnicí zaniklou. Po celou dobu obživy obyvatel bylo pálení dřevěného uhlí v milířích a pravděpodobně tato vesnice za tímto zdrojem obživy i vznikla. V době středověku totiž byla obrovská poptávka po dřevěném uhlí, z důvodu tavení rud. Díky tomu v okolí této vesnice byli káceny celé dřevěné porosty a mnohým oblastem se dochovali jejich původní názvy jako havířský les, spálený vrch atd. Postupně poptávka po dřevěném uhlí utichala, ale dle písemných záznamů ještě ve 30. letech 20. století, ve zdejší vesnici stavěli obyvatelé nové milíře. Tato vesnička si po celou dobu existence udržovala stejný počet obyvatel i velikost, jelikož ve zdejším kraji bylo těžké se uživit. Dodnes není známo, kdy byla vesnice založena, první písemná zmínka se uvádí až v roce 1423, kdy proběhl prodej statku Milíře loketskému měšťanovi Janu Plikovi. V roce 1535 povolil Vrchní zemský kancléř Johann Pflug z Rabštejna hraběti Wolfovi Šlikovi právo honitby v lesích v okolí Milířů. Dne 7. března 1526 uzavřela Anna Šliková smlouvu o používání luk, polí a lesů mezi vesnicemi Nadlesí, Dvory a Milířemi. V roce 1620 po popravě pána Jáchyma Andrease Šlika, zabavila koruna mnoho statků městu Loket mezi jinými i Milíře, ty se stali majetkem koruny (fikusu). Hned na to dne 7. ledna 1625 kupuje bývalý majetek Šliků z fiskusu a to vsi Lobzi, Rudolfov a spolu s nimi i Milíře Ottovi von Nostitzovi na Neudorfu. Obec se tak natrvalo připojila k Sokolovskému Panství. Od roku 1850 začali spadat pod správu vsi Lobzy a následně roku 1919 získali samostatnost, jen proto aby mohla v roce 1946, kdy vznikl vojenský sektor prameny, zaniknout.

Zdroj: http://www.slavkovsky-les.cz/obce-slavkovskeho-lesa/milire/

Dojmy: Z vesničky se nedochovalo již téměř nic, jen několik základů, sklepů a boží muka.

Mapa

Fotografie

×