logo prehis.cz Cestování Okres Sokolov Dolní Hluboká Hřbitov

Dolní Hluboká - kaple sv. Prokopa

Informace

Navštíveno: 26. 3. 2017

Historie: V polovině 18. století, v letech 1754 až 1755, se hraběnka Marie Antonie z Questenberka rozhodla přidat do krajinářského rázu vesnice Dolní Hluboká (Unter Tiefenbach) pozdně barokní kapli. Tento sakrální objekt byl postaven na návsi vesnice a jeho výstavbu řídil mistr Carl Ristiger, který se specializoval na štafírování oltáře a soch.

Interiér kaple byl obohacen o dvě sochy - Panny Marie Krásenské a sv. Jana Nepomuckého. Slavnostní vysvěcení kaple proběhlo 4. července 1755 a od té doby byla kaple spravována farností kostela sv. Jiří v Bečově.

Po vysídlení německého obyvatelstva v roce 1945 však kaple přestala být udržována a začala chátrat. Její interiér byl buď rozkraden nebo zničen. Naštěstí byla kaple dne 3. května 1958 zapsána do památkového katalogu pod číslem 34672/4-645.

V roce 2000 byla kaple v dezolátním stavu, a tak se město Krásno, které je vlastníkem kaple, rozhodlo provést rekonstrukci. Ta proběhla v letech 2001 až 2002 a obnovila vnější vzhled kaple - nová střecha, omítnutí, opravy. V roce 2017, kdy jsem kapli navštívil, bylo vidět, že se chystá i oprava interiéru. Jak bude vše pokračovat, je však otázkou.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/dolni-hluboka-kaple-sv-prokopa

Dojmy: Pěkně udržovaná kaple, v době mé návštěvy šlo nahlédnout i dovnitř, vypadá to, že se bude opravovat i vnitřek.

Mapa

Fotografie

kaple sv. Prokopa v Dolní Hluboké
kaple sv. Prokopa v Dolní Hluboké
×