Želechy
logo prehis.cz Cestování okres Semily Záhoří Žernov

Želechy

Informace

Navštíveno: 9. 9. 2022

Historie: Želechy, původně známé jako Rudolfovice, jsou malebná část města Lomnice nad Popelkou v Libereckém kraji s fascinující historií.

Historie Želech sahá až do 16. století, kdy se poprvé objevují v lomnické purkrechtní knize. První zmínka o vesnici je z roku 1667 a první domy byly postaveny v roce 1692. Vesnice byla pojmenována Rudolfovice po svém zakladateli, hraběti Janu Rudolfovi Morzinovi, a tento název si udržela až do 14. dubna 1920.

V polovině 19. století, po zrušení patrimoniální správy, se stala samostatnou obcí. Kolem roku 1900 byla v obci postavena jednotřídní škola, která byla prý jediná v Čechách s bleskosvodem Divišovy konstrukce. Obec měla také hostinec, kramáře, hřebenáře, tkalce a zámečníka. Starostou byl František Dolenský a radními byli Jindřich Ježek, který byl také velitelem místního sboru dobrovolných hasičů, a hostinský Josef Šádek. K obci patřil také mlýn Želecha a samota zvaná Cikánka, která dnes patří do katastrálního území sousedního Stružince.

I za první republiky, kdy klesal počet obyvatel, zůstala obec samostatná. Například v roce 1929 byl starostou František Kovář. Avšak v rámci územní a správní reformy v roce 1960 byla obec připojena k Lomnici nad Popelkou a ztratila tak svou samostatnost.

Obyvatelé Želech byli vždy české národnosti a živili se převážně zemědělstvím, prací v lese a tkalcovstvím. Dle sčítání lidu z roku 2021 zde žije celkem 52 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelechy

Dojmy: Malebná vesnice, nacházející se severně od Lomnice nad Popelkou, kde je řada zajímavostí.

Mapa

Fotografie

dům čp. 24 v Želechách
dům čp. 33 v Želechách
krucifix v Želechách
pomník obětem 1. světové války v Želechách
smírčí kříž 1768 v Želechách
socha sv. Jana Nepomuckého v Želechách