Záhoří
logo prehis.cz Cestování okres Semily Všeň Želechy

Záhoří

Informace

Městský erb:

Záhoří_CoA_SM_CZ

Navštíveno: 9. 9. 2022

Historie: Záhoří, malebná obec v Libereckém kraji, leží zhruba 4,5 km severozápadně od Semil. Historické záznamy naznačují, že tato oblast byla osídlena až koncem 12. století. Nicméně podle Ing. V. Vaníčka, autora knihy "Tisíc let na stráži" z roku 1939, mohla být tato krajina osídlena již v 10. století, kdy zde pravděpodobně existovalo zemské krajiště na horní Jizeře.

Pověsti hovoří o tom, že v Záhoří nejprve stál zemanský dvůr, který spravoval rod Hloušků. Avšak existence tohoto dvora není doložena a v zemských deskách není statek Záhoří uveden. Rod Hloušků se v obci objevuje až v roce 1662.

První písemná zmínka o obci Záhoří pochází z roku 1393. Vesnice vznikla založením na pustém místě, nikoli rozdělením dvora. Když bylo za vlády Jana Lucemburského Slezsko trvale připojeno k Čechám (které později opět ztratila Marie Terezie), přestalo hlídání zemské stezky a krajiště bylo zrušeno. Král, jako majitel půdy, ji přenechal šlechtě k další kolonizaci.

Záhoří bylo pravděpodobně darováno dominikánskému řádu v Turnově. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se Záhoří stalo samostatnou obcí a svou samostatnost si udrželo až do současnosti. Tato historie je důkazem bohaté a fascinující minulosti obce Záhoří.

Zdroj: https://www.obeczahori.cz/historie-obce

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1ho%C5%99%C3%AD_(okres_Semily)

Dojmy: Větší obec, nacházející se jihozápadně od Semil, kde je několik zajímavostí.

Mapa

Fotografie

dům čp. 3 v Záhoří
dům čp. 6 v Záhoří
dům čp. 18 v Záhoří
dům čp. 19 v Záhoří
kaple sv. Prokopa v Záhoří
krucifix v Záhoří
pomník obětem 1. světové války v Záhoří