Tatobity
logo prehis.cz Cestování okres Semily Tample Turnov

Tatobity

Informace

Městský erb:

Tatobity-znak

Navštíveno: 8. 9. 2022

Historie: Tatobity, malebná obec v Libereckém kraji, se nachází asi 6 km jihozápadně od Semil. Její historie sahá až do roku 1514, kdy byla poprvé písemně zmíněna v popisu skalského panství. V roce 1543 byla ves zapsána do zemských desek jako Tatobity. V té době patřila část vsi pod panství Hrubá Skála a část vsi pod správu Rohozce.

V roce 1557 Jan ze Smiřic zapsal Tatobity jako majetek Hrubé Skály. Po zrušení patrimoniální správy v 19. století se Tatobity staly samostatnou obcí a svou samostatnost si udržely až do dnešních dnů.

V roce 1599 se zde začalo s dolováním vápna, což byla po několik století hlavní obživa místních lidí. Vápno se vyváželo daleko do kraje a používalo se ke stavbě významných domů, například turnovské radnice.

V druhé polovině 19. století se místní občané začali věnovat broušení českých granátů a navlékání korálů. Někteří dokonce odešli do Ruska jako muzikanti. V roce 1867 zde vzniklo ochotnické divadlo a v roce 1874 akademický spolek “Jizeran” založil první knihovnu. V roce 1885 byl založen Sbor dobrovolných hasičů.

V roce 1886 byly v okolí Tatobity objeveny zbytky starých popelnic, což svědčí o tom, že v okolí dnešní obce bylo sídliště lužického lidu. V roce 1899 vznikla Tělovýchovná jednota Sokol a v roce 1907 byla založena pošta. V roce 1928 byla obec elektrifikována.

Od roku 1994 obec užívá znak a od roku 2009 vlajku. Dle sčítání z roku 2023 zde žije celkem 592 obyvatel. Tatobity je tedy obec s bohatou historií a aktivním společenským životem, která si udržela svou samostatnost až do dnešních dnů.

Zdroj: https://tatobity.cz/obec/vyznamna-historicka-data-a-udalosti/

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Tatobity

Zdroj: Místopisný slovník království Českého - August Sedláček

Dojmy: Menší obec, nacházející se jihozápadně od Semil, kde je řada zajímavostí.

Mapa

Fotografie

dům čp. 8 v Tatobitech
dům čp. 15 v Tatobitech
dům čp. 18 v Tatobitech
dům čp. 30 v Tatobitech
dům čp. 54 v Tatobitech
dům čp. 76 v Tatobitech
dům čp. 84 v Tatobitech
dům čp. 91 v Tatobitech
dům čp. 117 v Tatobitech
dům čp. 158 v Tatobitech
dům čp. 174 v Tatobitech
dům čp. 187 v Tatobitech
kaple sv. Václava v Tatobitech
kostel sv. Vavřince v Tatobitech
krucifix v Tatobitech
márnice v Tatobitech
pomník obětem 1. světové války v Tatobitech
pomník obětem 2. světové války v Tatobitech
socha Panny Marie v Tatobitech
sýpka v Tatobitech
Tatobitská lípa v Tatobitech
vila čp. 214 v Tatobitech