Svatoňovice
logo prehis.cz Cestování okres Semily Sutice Světlá

Svatoňovice

Informace

Navštíveno: 7. 9. 2022

Historie: Svatoňovice, známé také jako Swatonowitz v němčině, je malebná vesnice v okrese Semily, která je součástí obce Karlovice. Nachází se zhruba půl kilometru severovýchodně od Karlovic a je domovem pro 83 obyvatel, jak ukazuje sčítání lidu z roku 2021.

Historie Svatoňovic je fascinující a sahá až do roku 1514, kdy byla vesnice poprvé zmíněna v písemných pramenech. V roce 1541 shořely na Pražském hradě Zemské desky, což vedlo k obnovení a znovuzapsání dřívějších vkladů. V roce 1543 byl tak obnoven zápis o vkladu na panství Hrubá Skála, který byl původně učiněn v roce 1514.

Tento zápis učinil Jan Svojanovský z Boskovic, který byl nucen prodat celé hruboskalské panství kvůli dluhům. Ve výčtu majetku, který byl předmětem prodeje, byly zmíněny i vsi Radvanovice, Karlovka (Karlovice), Svatoňovice a Roudný.

Jeden z nabyvatelů části panství Hrubá Skála, Zikmund Smiřický ze Smiřic, odkoupil podíly bratří Jana a Bernarda z Valdštejna, které byly zapsané v dluhu Janem Svojanovským z Boskovic, a zbývající část v roce 1518 od Radslava Beřkovského ze Šebířova. Svatoňovice byly součástí Hruboskalského panství až do zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století, kdy se staly součástí obce Karlovice, kam patří dodnes.

Zdroj: http://www.karlovice-sedmihorky.cz/obec/historie/

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Svato%C5%88ovice_(Karlovice)

Dojmy: Malá vesnice, nacházející se severovýchodně od Karlovic, kde je několik zajímavostí.

Mapa

Fotografie

dům čp. 3 ve Svatoňovicích
dům čp. 6 ve Svatoňovicích
kaple ve Svatoňovicích
krucifix ve Svatoňovicích
socha Piety ve Svatoňovicích
Svatoňovická lípa ve Svatoňovicích