krucifix
logo prehis.cz Cestování okres Semily Svatoňovice kaple socha Piety

Svatoňovice - krucifix

Informace

Navštíveno: 7. 9. 2022

Historie: Na západním okraji malebné vesnice, na návrší nad cestou odbočující ze silnice od Karlovic k čp. 5 a 11, stojí barokní kříž z roku 1797. Toto dílo, pravděpodobně od Jana Chládka ml. z Turnova, je svědkem mnoha generací a jejich příběhů.

Podle lidového podání Karla Šálka ze Svatoňovic, se občané v dobách sucha a neúrody k tomuto kříži, známému jako socha Matičky, chodívali modlit. Po konci 2. světové války však kříž přestal být udržován a začal být narušován erozí, která jej poškodila i v době mé návštěvy, zejména co se týká reliéfu.

Kříž je postaven na kvadratickém soklu s reliéfními rámečky s vykrajovanými rohy. Na soklu je umístěn masivní dřík, u paty se rozšiřující ve dvojici volut, svírajících značně erodovaný mušlovitý motiv. Téměř celé čelo dříku zaujímá reliéf Panny Marie Bolestné ve zřaseném oděvu, v oblasti prsou protkané mečem a se sepjatými dlaněmi. Postava nese pozůstatky dřívější barevné polychromie.

Na dřík navazuje široká hlavice vybíhající do dvou volut spojených akantem, do nichž je zaražen ocelový šroub jako torzo závěsu na lucernu. Z hlavice vystupuje pískovcový jetelový kříž s korpusem Krista. Na horním rameni kříže nad Kristovou hlavou je zkratka INRI (Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum), na čelní straně soklu, ve vykrajovaných rozích rámečku je rozepsaný letopočet 1797 (v. p. 4,5 cm). Krucifix je orientován východním směrem.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/kriz-15812869

Dojmy: Krásný barokní kříž, který si dodnes zachoval svou původní tvář.

Mapa

Fotografie

krucifix ve Svatoňovicích
krucifix ve Svatoňovicích
krucifix ve Svatoňovicích
×