Sekerkovy Loučky
logo prehis.cz Cestování okres Semily Sedmihorky Semily

Sekerkovy Loučky

Informace

Navštíveno: 7. 9. 2022

Historie: Sekerkovy Loučky, malebná vesnice ležící v okrese Semily, je fascinující částí obce Mírová pod Kozákovem. Tato vesnice, která se nachází přibližně 1,5 kilometru jižně od Mírové pod Kozákovem, má bohatou historii, která sahá až do roku 1392.

Od 14. století byly Sekerkovy Loučky spolu s Lestkovem a Volavcem dokonce samostatným vladyctvím, které vzniklo od panství Rotštejnského. Kolem roku 1400 zde hospodařili rytíři Sekerkové z Louček, následováni Vokem z Valdštejna a na počátku 16. století Janovšti z Janovic a páni z Říčan.

V 17. století koupil loučecký dvůr rod Jeníků z Gemsdorfu až do Anny, vdovy po Vilému Jeníkovi. Poté se zboží ujala vrchnost skalská. Samostatnost loučeckého vladyctví skončila v roce 1706, kdy se Valdštejnovi podařilo zboží odkoupit. Tak se Loučky dostaly na úroveň ostatních valdštejnských dvorů.

Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se Sekerkovy Loučky staly součástí obce Loučky a v roce 1961 se staly součástí obce Mírová pod Kozákovem, kam patří dodnes. Dle sčítání lidu z roku 2021 zde žije celkem 176 obyvatel.

Více o historii Sekerkových Louček se dozvíte u místní tvrze. Tato vesnice je skutečně klenotem s bohatou historií a kulturou, který stojí za návštěvu.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Sekerkovy_Lou%C4%8Dky

Zdroj: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fwww.ospamet.cz%2Fimages%2Fdokumenty%2Fmirova.doc&wdOrigin=BROWSELINK

Dojmy: Menší vesnice, nacházející se jižně od Mírové pod Kozákovem, kde je mnoho zajímavostí.

Mapa

Fotografie

dům čp. 16 v Sekerkových Loučkách
hřbitovní kaple v Sekerkových Loučkách
smírčí kříž 0452 v Sekerových Loučkách
socha Panny Marie Immaculaty v Sekerkových Loučkách
socha Panny Marie Immaculaty v Sekerkových Loučkách
socha sv. Františka Xaverského v Sekerkových Loučkách
tvrz Sekerkovy Loučky v Sekerkových Loučkách