dům čp. 11
logo prehis.cz Cestování okres Semily Rakousy dům čp. 5 dům čp. 12

Rakousy - dům čp. 11

Informace

Navštíveno: 7. 9. 2022

Historie: Na tomto místě kdysi stál zemědělský dvůr neznámého stáří, jehož poslední podoba byla barokní. Mezi lety 1766 a 1775 byl tento dvůr rozparcelován a rozprodán.

Právě na jednu z budov tohoto dvora byla v průběhu první poloviny 19. století přistavěna usedlost v lidovém pojizerském slohu. Tato usedlost, zachycená na mapě katastru z let 1824 – 1843, může být ještě starší.

Jedná se o patrovou stavbu, částečně roubenou a částečně zděnou, s pavlačí a sedlovou střechou, zdobenou bohatým bedněným štítem. V přízemí je zachován barokní vstupní portál, který sloužil ke vstupu do bývalé budovy dvora.

K této usedlosti pak kolmo navazuje bývalá zděná budova dvora, která je nyní rozdělena mezi domy čp. 11 a čp. 12.

Dojmy: Zajímavé stavení, o kterém jsem bohužel nenašel více informací.

Mapa

Fotografie

dům čp. 11 v Rakousech
dům čp. 11 v Rakousech
dům čp. 11 v Rakousech
dům čp. 11 v Rakousech
×