Rakousy
logo prehis.cz Cestování okres Semily Radvánovice Rohliny

Rakousy

Informace

Navštíveno: 7. 9. 2022

Historie: Rakousy, malebná obec ležící v okrese Semily, jen 4 km severovýchodně od Turnova, je obklopena tajemstvím svého vzniku. První oficiální zmínka o Rakousích pochází až z roku 1540, i když existují indicie o možném vzniku již ve 2. polovině 13. století v souvislosti s historií rodu Heniků.

Původně se jednalo o dvůr, který v průběhu let patřil k různým panstvím, jako byly České Dubky, Frýdštejn, Malá Skála a Hrubá Rohozec. V letech 1766-1775 byl dvůr rozprodán mezi drobné vlastníky.

Období let 1855-58 přineslo do obce železnici s mostem přes Jizeru a tunelem pod "Vrchůrou". Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se Rakousy staly samostatnou obcí, kterou zůstaly až do dnešních dnů.

Počátek 20. století byl ve znamení výstavby silnice mezi Turnovem a Malou Skálou. Podle sčítání lidu z roku 2023 zde žije celkem 103 obyvatel, kteří si užívají klidu a pohody této historické vesnice.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Rakousy_(okres_Semily)

Zdroj: http://www.rakousy.eu/o-obci.html

Dojmy: Malebná obec, severovýchodně od Turnova, kde je pár zajímavostí.

Mapa

Fotografie

dům čp. 3 v Rakousech
dům čp. 5 v Rakousech
dům čp. 11 v Rakousech
dům čp. 12 v Rakousech