Pohoří u Stružince
logo prehis.cz Cestování okres Semily Pohoří u Olešnice Prackov

Pohoří u Stružince

Informace

Navštíveno: 9. 9. 2022

Historie: Představte si malou vesnici Pohoří, která je součástí obce Stružinec v okrese Semily. Tato vesnice se nachází asi 1,5 kilometru severovýchodně od Stružince. Historie Pohoří je fascinující. Ve 14. století byla poddanskou vsí u hradu Košťálu a později sdílela osudy lomnického panství, stejně jako Stružinec a Tuhaň. První přímá písemná zmínka o Pohoří pochází z roku 1542.

Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se Pohoří stalo součástí obce Nedvězí. Ale již v roce 1919 získalo svoji samostatnost. V roce 1908 byla v Pohoří založena továrna na manšestr, kterou vlastnil J. Kučera. Jeho iniciály jsou dodnes viditelné na štítu areálu, navzdory pokusům předchozích majitelů je neuměle odstranit.

V roce 1961 se Pohoří stalo součástí obce Stružinec, kam spadá do současnosti. Podle sčítání lidu z roku 2021 zde žije celkem 48 obyvatel. Představte si, jak by to bylo žít v tak malebné a historické vesnici!

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Poho%C5%99%C3%AD_(Stru%C5%BEinec)

Zdroj: https://www.struzinec.cz/historie/

Dojmy: Maličká vesnička, nacházející se severovýchodně od Stružince, kde je pár zajímavostí.

Mapa

Fotografie

dům čp. 7 v Pohoří
zvonice v Pohoří