Pohoří u Olešnice
logo prehis.cz Cestování okres Semily Podtýn Pohoří u Stružince

Pohoří u Olešnice

Informace

Navštíveno: 5. 9. 2022

Historie: Vesnice Pohoří, známá také jako Pohoř, je malebný klenot skrytý jen jeden kilometr severovýchodně od Olešnice. Tato vesnice, která se poprvé objevila v písemných záznamech v roce 1543, byla domovem pro čtyři sedláky, kteří zde tehdy hospodařili. Od svého vzniku sdílela Pohoří osudy svého souseda, Olešnice. Když byla v polovině 19. století zrušena patrimoniální správa, Pohoří se stalo součástí obce Olešnice, kam patří dodnes.

Na přelomu 19. a 20. století dosáhla vesnice svého největšího počtu obyvatel - 179 lidí, včetně obyvatel Podpohoří. Po druhé světové válce však došlo k výraznému úbytku obyvatel, když se asi čtyřicet lidí vystěhovalo do vysídleného československého pohraničí.

Cesta do vesnice byla dlouho obtížná. Okresní silnice z Olešnice byla postupně stavěna v letech 1939 až 1949 a v roce 1965 byla vyasfaltována. Předtím byl přístup možný pouze vozovou cestou z Kacanov od hotelu Králíček (vybudována 1887–1890) a ze Všeně (1896–1905).

Podle sčítání lidu v roce 2021 je Pohoří domovem pro 52 obyvatel, což dokazuje, že i přes svou malou velikost a odlehlost, tato vesnice stále žije a prosperuje.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Poho%C5%99%C3%AD_(Ole%C5%A1nice)

Dojmy: Maličká vesnička, nacházející se severovýchodně od Olešnice, kde je několik zajímavostí.

Mapa

Fotografie

Čtyřkmenný smrk na Pohoři v Pohoří u Olešnice
dům čp. 20 v Pohoří u Olešnice
dům čp. 21 v Pohoří u Olešnice
hrad Chlum-Kozlov v Pohoří u Olešnice
kaplička Panny Marie v Pohoří u Olešnice
krucifix v Pohoří u Olešnice
>pomník obětem 1. světové války v Pohoří u Olešnice
PP Vústra v Pohoří u Olešnice
socha sv. Jana Nepomuckého v Pohoří u Olešnice
vodojem v Pohoří u Olešnice