Podmoklice
logo prehis.cz Cestování okres Semily Ploukonice Podtýn

Podmoklice

Informace

Navštíveno: 10. 9. 2022

Historie: Podmoklice, malebná část okresního města Semily, se nachází na západě Semil, kde se Jizera spojuje s Chuchelským potokem. Historie tohoto místa sahá až do roku 1322, kdy byly Podmoklice poprvé zmíněny jako dědictví po Vokovi z Rotštejna. Vesnice tehdy patřila pod hrad Rotštejn. Po jeho vyplenění se stala součástí panství Hrubý Rohozec.

Během třicetileté války, konkrétně v roce 1634, byly Podmoklice připojeny k semilskému panství. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se staly samostatnou obcí. Rozvoj Semil a tedy i Podmoklic ovlivnila stavba železniční trati 030 z Pardubic do Liberce. Tato událost znamenala začátek rozvoje textilního průmyslu v oblasti. Rostla koupěschopnost dělnictva a to podporovalo růst nových živností. Později zde vznikla cihelna a na úpatí kopce čedičové lomy.

Rostoucí sebevědomí obce vedlo k opakovaným, ale neúspěšným žádostem o povýšení Podmoklic na městys. V roce 1931 byla v Podmoklicích zřízena škola v Žižkově ulici. Ale již v roce 1938 se Podmoklice staly součástí města Semily. V 60. letech 20. století byl v Podmoklicích vybudován sportovní stadion a později přibylo koupaliště a kulturní dům. V 90. letech byly postaveny velice zajímavé budovy archivu a úřadu práce. Dle sčítání z roku 2021 zde žilo celkem 4989 obyvatel. Tato část města je tedy plná historie a kultury, která se odráží v její architektuře a komunitě.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Podmoklice

Dojmy: Velká část města Semily, která se nachází západně od Semil, kde je několik zajímavostí.

Mapa

Fotografie

dům čp. 71 v Podmoklicích
dům čp. 135 v Podmoklicích
Sbor Dr. Karla Farského v Podmoklicích
textilní továrna Schmidt v Podmoklicích
vila čp. 240 v Podmoklicích