Ploukonice
logo prehis.cz Cestování okres Semily Pipice Podmoklice

Ploukonice

Informace

Navštíveno: 5. 9. 2022

Historie: Ploukonice, dříve známé jako Načeplukovice a Plavkonice, jsou nejzápadnější vesnicí okresu Semily a částí obce Všeň. Jejich historie sahá až do doby, kdy slovanský kmen Chorvátů osidloval Pojizeří. Vesnice byla pojmenována po Načeplukovi z rodu pánů ze Všeně, vedlejší větve Markvarticů.

První písemná zmínka o Načeplukovicích pochází z roku 1237, kde je jako svědek jmenován Václav I. Albert, syn Načeplukův. Další zmínka je k roku 1410. Načepluk zde údajně postavil tvrz, která dnes již neexistuje. Tvrz byla postavena na pozemcích dnešních domů č. p. 8, 28 a 39 na pravém břehu potoka. V Ploukonicích byla původně soustava čtyř rybníků na Všeňském potoce, nejnižší z nich zavodňoval obranné vodní příkopy tvrze.

Jako samostatný statek jsou Načeplukovice zmiňovány počátkem 16. století, kdy byly manským statkem rohozeckého panství. Roku 1507 jej získal do poplatnosti Aleš ze Sovince. Roku 1520 získal Aleš ze Sovince ještě Albrechtice, což znamenalo snížení významu Načeplukovic, které pak patřily k albrechtickému panství. Roku 1628 již Ploukonice k Albrechticím nepatřily. Později snad patřily ke Svijanům a pak byly rozděleny na selské statky.

V 16. století a na počátku 17. století je zmiňován v Ploukonicích poplužní dvůr. Podle svijanského urbáře bylo v Ploukonicích 10 usedlých osob a kromě zemědělských statků a chalup též výsadní krčma, která již v 15. a 16. století byla zmiňována jako výnosná.

Roku 1660 jsou uvádění 2 sedláci a 6 chalupníků. Roku 1890 bylo uváděno 23 usedlostí. Původní jméno Načeplukovice bylo již od 15. století zkracováno na název podobný dnešnímu: v roce 1410 Ploukonitz, 1543 Ploukonieze, 1547 Plawkonice, 1559 Ploukonicza, 1657 Ploukowicze, od roku 1854 Plavkonice.

V roce 1923–1924 byly Plavkonice přejmenovány na Ploukonice. Načeplukovice bývaly samostatnou vsí a mnohdy neměly se Všení ani společnou vrchnost, až josefínský katastr je roku 1785 spojil v jednu katastrální obec. Dle sčítání z roku 2021 zde žilo celkem 93 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ploukonice

Dojmy: Maličká vesnička, nacházející se západně od Všně, kde je několik zajímavostí.

Mapa

Fotografie

Dub u rybníčku v Ploukonicích
dům čp. 2 v Ploukonici
dům čp. 11 v Ploukonici
dům čp. 14 v Ploukonici
dům čp. 15 v Ploukonici
Hostinec u Loudů v Ploukonici