Klokočí
logo prehis.cz Cestování okres Semily Karlovice Kobylka

Klokočí

Informace

Navštíveno: 8. 9. 2022

Historie: V malebném zákoutí Českého ráje, kde se zelené lesy sklánějí k údolím a skalním věžím, leží obec Klokočí. Jen kousek, asi 4 km severovýchodně od historického města Turnov, se rozprostírá tato malebná vesnice, jejíž osudy jsou úzce spjaty s hradem Rotštejn. O historii Klokočí a jeho spojení s tímto hradem se dozvíte více na stránce věnované Rotštejnu.

První písemná zmínka o Klokočí se datuje do období 1234 – 1269, kdy Jaroslav z Hruštičky přenechal část svého majetku včetně Klokočí svému synovi Vokovi jako svatební dar. Vok, hledající ideální místo pro své sídlo, objevil skalní ostroh na jižním okraji Klokočských skal a rozhodl se zde postavit hrad. Tento hrad, pojmenovaný dle tehdejšího zvyku německy Rothstein, čili česky Rotštejn, se stal středobodem regionu.

Po zániku hradu Rotštejn se Klokočí stalo součástí panství Hrubý Rohozec. V polovině 19. století, po zrušení patrimoniální správy, se Klokočí osamostatnilo a stalo se nezávislou obcí. Tento status si obec udržela až do roku 1961, kdy byla sloučena se sousední obcí Loučky a vznikla tak nová obec Klokočské loučky. Avšak v roce 1990 byla tato obec rozpuštěna a Klokočí se opět stalo samostatnou obcí.

Podle posledního sčítání lidu v roce 2023 zde žije 199 obyvatel, kteří si hrdě udržují svou jedinečnou identitu a historické dědictví. Klokočí je tak nejen svědkem dávných časů, ale i živoucí komunitou, která si váží své minulosti a s nadějí hledí do budoucnosti.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kloko%C4%8D%C3%AD_(okres_Semily)

Zdroj: https://klokociceskyraj.cz/obec/historie-obce/

Dojmy: Větší obec, nacházející se severovýchodně od Turnova, kde je mnoho zajímavostí.

Mapa

Fotografie

boží muka v Klokočí
dům čp. 7 v Klokočí
dům čp. 29 v Klokočí
dům čp. 50 v Klokočí
dům čp. 55 v Klokočí
hrad Rotštejn v Klokočí
kaple sv. Jana Nepomuckého v Klokočí
kaple sv. Václava v Klokočí
Klokočský hrádek v Klokočí
IMG_8148
krucifix v Klokočí
pomník mistra Jana Husa v Klokočí
skalní vesnice v Klokočí