logo prehis.cz Cestování okres Praha - západ Všenory kaple sv. Jana Křtitele Všenorský dub

Všenory - Pivovar

Informace

Navštíveno: 22. 8. 2020

Historie: Samotný pivovar je barokní bohatě zdobená stavba, která byla součástí zemědělského dvora zdejšího zámku. Pivovar je již pravděpodobně zachycen na mapě I. vojenského mapování z let 1764 – 1768. V průběhu 19. století započala výstavba zdejší sladovny. Sladovna a pivovar je pak prvně písemně zaznamenán v kronice obce Všenory z roku 1839. K dokončení výstavby tohoto areálu došlo dle datace vjezdové brány v roce 1890. Svému účelu pak pivovar se sladovnou sloužil pravděpodobně někdy do počátku 20. století, kdy byl zdejší pivovar ukončen. Celý areál se pak ve své původní podobě zachoval do současnosti a na počátku 21. století započala přestavba zdejšího pivovaru se sladovnou na bytovou rezidenci.

Zdroj: https://www.rezidencesladovna.cz/o-projektu/

Dojmy: Krásný velmi bohatě zdobený areál pivovaru.

Mapa

Fotografie

×