logo prehis.cz Cestování okres Praha - západ Všenory kaple Pivovar

Všenory - kaple sv. Jana Křtitele

Informace

Navštíveno: 22. 8. 2020

Historie: Kapli nechala postavit Františka Nolčová, vdova po Janu Nolčovi, majiteli všenorského velkostatku a poslanci České strany národní jako pohřební hrobku tohoto rodu. Stavbu navrhl architekt Štěpán Tragl a realizace je dílem architekta Hrušovského. Interiér vyzdobil malbami akademický malíř Adolf Liebscher, který býval u Nolčů na letním bytě. Kaple byla vystavěna někdy mezi let 1888 – 1890 v neorománském slohu s prvky neogotiky. Kaple byla vysvěcena 20. listopadu 1890, kdy byla zasvěcena sv. Janu Křtiteli. Do zdejší rodiné krypty, která se nachází pod kaplí, tak byl uložen Nejen Jan Noltsch, ale také zakladatel tohoto rodu Vinzenz Noltsch. Po konci 2. světové války přestala tato kaple být udržována a postupně chátrala a byla úmyslně poškozována. Po roce 2000 ji koupila obec Všenory a začala snaha o její záchranu, jelikož byla v této době ve velmi špatném stavu. Menší opravy byly provedeny v letech 2013–2014. V roce 2017 umožnila dotace Ministerstva zemědělství provést i restaurování vnitřní výmalby, které provedli Jakub Hamsík a Jáchym Krejča a opravu vitráží provedenou Pavlem Lebedou. Téže byla provedena kompletní rekonstrukce této kaple. Slavnostní znovuotevření kaple proběhlo v září 2018.

Zdroj: Naučná tabule

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kaple_svat%C3%A9ho_Jana_K%C5%99titele_(V%C5%A1enory)

Dojmy: Krásná kaple, která stojí na vrcholu tyčícím se nad zámkem.

Mapa

Fotografie

×