logo prehis.cz Cestování okres Praha - západ Sv. Kilián kostel sv. Kiliána zvonice

Sv. Kilián - Márnice

Informace

Navštíveno: 24. 8. 2020

Historie: Tato zajímavá barokní márnice, byla vystavěna v 18. století. Márnice pak bývá také označována jako kaple Božího Hrobu. Márnice byla vystavěna jako drobná přízemní stavba krytá valbovou střechou a v této podobě se pak zachovala do současnosti.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/kostel-sv-kiliana-s-farou-2164866

Dojmy: Zajímavá barokní márnice, která stojí na místním bývalém hřbitově.

Mapa

Fotografie

×